Porównanie amfoterycyny B z flukonazolem w leczeniu ostrego zapalenia opon mózgowych typu Cryptococcal ad 6

Mediana czasu do zwiększenia dawki wynosiła 22 dni. Czynniki przewidujące wyniki
Czynniki przed traktowaniem zidentyfikowane przez analizę jednowymiarową jako predykcję niepowodzeń leczenia były pozytywne w plamie atramentowej w Indiach (P = 0,0005, ryzyko względne = 4,72, przedział ufności 95%, 1,88 do 11,82), obecność wad wzroku (niewyraźne widzenie, światłowstręt, podwójne widzenie). lub papilledema) (P = 0,005, ryzyko względne = 2,57, przedział ufności 95%, 1,35 do 4,85), wiek poniżej 35 lat (P = 0,01, ryzyko względne = 2,24, przedział ufności 95%, 1,25 do 4,06) oraz brak leczenia zydowudyną (P = 0,05, ryzyko względne = 2,18, przedział ufności 95%, 1,00 do 4,76). Czynnikami wstępnymi do przewidywania przedwczesnej śmierci były nieprawidłowy stan psychiczny, definiowany jako letarg lub obturacja21 (P = 0,00002, ryzyko względne = 5,99, przedział ufności 95%, 2,44 do 14,73), miano kryptokokowe-antygen płynu mózgowo-rdzeniowego większe niż 1: 1024 (P = 0,02, ryzyko względne = 4,31, przedział ufności 95%, 1,17 do 15,80) i dodatnie posiewy krwi dla C. neoformans (P = 0,03, ryzyko względne = 3,76, przedział ufności 95%, 1,05 do 13,33). Inne czynniki, takie jak wcześniejsze zakażenie kryptokokami, brak bólu głowy, dysfunkcja czaszkowo-nerwowa, hiponatremia, obecność C. neoformans w miejscach zewnątrznauronowych i leczenie przeciwgrzybicze, nie przewidywały wcześniejszej śmierci lub niepowodzenia leczenia. Ciśnienie początkowe w płynie mózgowo-rdzeniowym zarejestrowano tylko u 33% pacjentów, a zatem nie można go uwzględnić jako czynnika w analizie proporcjonalnych zagrożeń.
Tabela 3. Tabela 3. Proponowane grupy ryzyka śmierci, na podstawie czynników wstępnego oczyszczania. W analizie wieloczynnikowej istotnymi predyktorami ryzyka śmierci podczas terapii były: nieprawidłowy stan psychiczny (P <0,0001), miano kryptokokowe-antygen płynu mózgowo-rdzeniowego powyżej 1: 1024 (p = 0,01) oraz liczba białych krwinek płynu mózgowo-rdzeniowego. mniej niż 0,02 × 109 na litr (20 komórek na milimetr sześcienny) (P = 0,04). Korzystając z tych czynników predykcyjnych, zgrupowaliśmy pacjentów według ich ryzyka zgonu podczas terapii, jako niskiego lub wysokiego ryzyka (Tabela 3). Tak więc, pacjent z nieprawidłowym stanem psychicznym, miano kryptokokowe-antygen płynu mózgowo-rdzeniowego powyżej 1: 1024 i liczba białych krwinek płynu mózgowo-rdzeniowego poniżej 0,02 × 109 na litr będą miały wysokie ryzyko śmierci podczas leczenia. Wśród pacjentów o niskim ryzyku śmiertelność wynosiła 2,6 procent wśród osób leczonych amfoterycyną B (1 z 39 pacjentów) i 4,9 procent wśród osób leczonych flukonazolem (4 z 81 pacjentów) (P = 0,54 na podstawie testu chi-kwadrat). Natomiast wśród pacjentów z grupy wysokiego ryzyka śmiertelność wynosiła 33% u biorców amfoterycyny B (8 z 24 pacjentów) i 40% u biorców flukonazolu (20 z 50 pacjentów) (P = 0,58).
Toksyczność
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane według schematu leczenia. Flukonazol był tolerowany znacznie lepiej niż amfoterycyna B; 73 procent biorców flukonazolu nie wykazało działań niepożądanych, w porównaniu z 36 procentami biorców amfoterycyny B (P <0,0001 w teście chi-kwadrat) (Tabela 4). Ponadto poważna toksyczność wymagająca przerwania leczenia była częstsza w grupie amfoterycyny B; niepowodzenie leczenia z powodu toksyczności leku wystąpiło u 8% biorców amfoterycyny B, w porównaniu z 2% biorców flukonazolu (P = 0,12 według dokładnego testu Fishera) [przypisy: fama milicz, bomar kielce, sonomed grójec ]