Alendronian lub alfakalcydol w osteoporozie wywołanej przez glukokortykoidy ad 6

W grupie alfakalcidolu u trzech pacjentów wystąpiły złamania: jedna z szyjki kości udowej, jedna z kości łonowej i jedna z żeber; współczynnik ryzyka złamania bezkręgowego w grupie alendronianowej w porównaniu z grupą alfacalcidol wynosił 0,7 (przedział ufności 95%, 0,1 do 4,0). Pomiary laboratoryjne
Ryc. 3. Ryc. 3. Zmiany poziomu wapnia w surowicy skorygowane dla albuminy, hormonu przytarczyc w surowicy, surowicy P1CP i moczopędnego N-telopeptydu. Po 18 miesiącach średnie różnice między alendronianem i grupami alfakalcydolowymi w poziomie wapnia w surowicy wynosiły -0,24 mg na decylitr (-0,06 mmol na litr) (95-procentowy przedział ufności, -0,44 do -0,08 [-0,11 do -0,02]) (Panel A); w poziomie parathormonu w surowicy, 2,4 pmol na litr (95-procentowy przedział ufności, 1,7 do 3,1) (panel B); w surowicy poziom P1CP, -400 pmol na litr (95 procent przedziału ufności, -568 do -111) (panel C); oraz na poziomie moczopędnego N-telopeptydu, -22 nmol na litr (95-procentowy przedział ufności, -146 to 101) (panel D). Paski I reprezentują SE. Aby przeliczyć wartości dla wapnia na miligramy na decylitr, podziel przez 0,250.
Po 18 miesiącach różnica między grupą alendronianową a grupą alfakalcydolową w zmianie wartości wyjściowej stężenia wapnia w surowicy wynosiła -0,24 mg na decylitr (-0,06 mmol na litr) (95% przedział ufności, -0,44 do -0,08 [-0,11 do -0,02]) (Figura 3A). Różnica między grupami w zmianie od wartości wyjściowej w stężeniu kreatyniny w surowicy wynosiła -0,03 mg na decylitr (-2,6 .mol na litr) (przedział ufności 95%, od 0,08 do 0,03 [-7,5 do 2,3]). Różnica między grupami w zmianie od poziomu wyjściowego w poziomie parathormonu w surowicy wynosiła 2,4 pmol na litr (przedział ufności 95%, 1,7 do 3,1) (Figura 3B). Różnica między grupami w zmianie od wartości wyjściowej w poziomie P1CP w surowicy wynosiła -400 pmol na litr (przedział ufności 95 procent, -568 do -111) (Figura 3C). Różnica między grupami w zmianie od wartości wyjściowej poziomu N-telopeptydu w moczu wynosiła -22 nmol na litr (95-procentowy przedział ufności, -146 to 101) (wykres 3D).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane. Tabela 2 zawiera wykaz zdarzeń niepożądanych podczas badania. Jeden pacjent z grupy alendronianowej miał wrzód przełyku. Trzech pacjentów z grupy alendronianowej miało hiperkalcemię w porównaniu z siódemką w grupie alfacalcidol (współczynnik ryzyka, 0,45, przedział ufności 95%, od 0,12 do 1,71). U jednego pacjenta z grupy alendronianowej suplementację wapnia przerwano z powodu hiperkalcemii, ale nie było konieczności zmniejszenia dawki alfakalcydolu lub placebo, ponieważ poziom wapnia w surowicy był znormalizowany. Podczas badania nie było doniesień o dysfunkcji tarczycy lub nerek. W grupie alfakalcidolu jeden pacjent wycofał się z badania z powodu zastoinowej niewydolności serca, a inny zmarł w wyniku zdarzenia naczyniowo-mózgowego.
Dyskusja
U pacjentów z chorobą reumatyczną, u których rozpoczęto leczenie glikokortykosteroidami w dawce dobowej wynoszącej co najmniej 7,5 mg prednizonu lub jego odpowiednika, leczonych przez 18 miesięcy alendronianem lub alfakalcydolem, stwierdziliśmy istotną różnicę 4,0% w gęstości mineralnej kości kręgosłupa lędźwiowego faworyzującego alendronian
[przypisy: śruba gojąca, badania przed zajściem w ciążę, neurolog na nfz poznań ]
[przypisy: szagru, szkarlatyna wikipedia, tabletki antykoncepcyjne daylette ]