Strategia genomiczna mająca na celu poprawę rokowania we wczesnym stadium niedrobnokomórkowego raka płuca ad 5

Wysokie ryzyko nawrotu definiowano jako prawdopodobieństwo nawrotu więcej niż 0,5, a niskie ryzyko nawrotu definiowano jako ryzyko 0,5 lub mniej. Wartości P uzyskano za pomocą testu log-rank. Znaki Tick oznaczają pacjentów, których dane zostały ocenzurowane do czasu ostatniej obserwacji lub śmierci. Lepsza skuteczność modelu klinicznego w modelu metagene płuc w rozpoznawaniu pacjentów z ryzykiem nawrotu była również wsparta wynikami analiz Kaplana-Meiera. Model metagene płuc zidentyfikował dwie odrębne grupy pacjentów pod względem przeżycia (Figura 3A). Read more „Strategia genomiczna mająca na celu poprawę rokowania we wczesnym stadium niedrobnokomórkowego raka płuca ad 5”

Propozycja radykalnych zmian w procesie zatwierdzania leków czesc 4

Teoretycznie brak ukończenia takich badań powinien spowodować wycofanie się leku. Postępy w wypełnianiu zobowiązań w fazie 4 są naprawdę niepokojące i pokazują, że obecny system nie działa.15,16 Według raportu FDA z 2005 r. Dotyczącego wykonania tych badań zobowiązań, 16 z 1191 otwartych zobowiązań po wprowadzeniu do obrotu, tylko 114 (9,6 procent ) zostały spełnione, ale żaden z leków z niepełnymi zobowiązaniami 4 fazy nie został wycofany z rynku. Ta sankcja nie jest wiarygodna i nie została przeprowadzona. Moja druga proponowana zmiana w procesie zatwierdzania leków dotyczy tych niezaspokojonych zobowiązań w fazie 4. Read more „Propozycja radykalnych zmian w procesie zatwierdzania leków czesc 4”

Zależność między przewidywaniami opartymi na ekspresji genów w przypadku raka piersi ad 5

Profile opracowano jednak w celu przewidywania przeżycia bez przerzutów odległych tylko u pacjentów z chorobą wyłącznie z węzłem i są one przeznaczone do przewidywania rokowania bez leczenia adiuwantowego (progesteronu 70-genu) lub z użyciem tamoksyfenu ( wskaźnik nawrotów). Analiza guzów pozytywnych względem receptora estrogenowego
Rycina 2. Rycina 2. Szacowanie przeżywalności Kaplan-Meier z przeżycia wolnego od nawrotów i całkowitego przeżycia wśród 225 pacjentów z chorobą ER +, według podtypu wewnętrznego (panele A i B), wynik nawrotu (panele C i D), 70- Profil genu (panele E i F), odpowiedź na rany (panele G i H) i stosunek dwóch genów (panele I i J). Wartości P uzyskano z testu log-rank. Read more „Zależność między przewidywaniami opartymi na ekspresji genów w przypadku raka piersi ad 5”

Nowozakażeniowa wielosystemowa choroba zapalna reagująca na hamowanie interleukiny-1 ad 5

Wysypka i zapalenie spojówek zniknęły w ciągu trzech dni we wszystkich przypadkach (ryc. 1A, 1B, 1C i 1D). Wyniki w dzienniku znacznie spadły po trzech miesiącach. Poziomy białka amyloidu w surowicy A i białka C-reaktywnego oraz szybkość sedymentacji erytrocytów uległy znacznemu obniżeniu w przypadku leczenia u wszystkich pacjentów (tabela 2). Po trzech miesiącach leczenia 11 pacjentów poddano hospitalizacji przez okres nieprzekraczający siedmiu dni. Read more „Nowozakażeniowa wielosystemowa choroba zapalna reagująca na hamowanie interleukiny-1 ad 5”

Porównanie angioplastyki z terapią medyczną w leczeniu choroby naczyń wieńcowych o pojedynczych naczyniach ad 5

Grupa medyczno-terapeutyczna odnotowała średni wzrost o 0,5 minuty w stosunku do wartości linii podstawowej, a grupa PTCA wzrosła o 2,1 minuty (p <0,0001). W grupie medyczno-terapeutycznej maksymalne tętno-ciśnienie krwi zmniejszyło się o 2800 sztuk, natomiast wzrosło o 1800 w grupie PTCA (p <0,0001). Rysunek 1. Rysunek 1. Czas trwania ćwiczeń bez anginy na bieżni. Read more „Porównanie angioplastyki z terapią medyczną w leczeniu choroby naczyń wieńcowych o pojedynczych naczyniach ad 5”

Porównanie angioplastyki z terapią medyczną w leczeniu choroby naczyń wieńcowych o pojedynczych naczyniach czesc 4

Spośród nich 96 procent nie spełniało klinicznych lub angiograficznych wymagań dotyczących rejestracji (Tabela 1). Spośród 371 pozostałych pacjentów, 212 (57 procent) losowo przydzielono: 105 do PTCA i 107 do leczenia medycznego. Charakterystyka linii podstawowej dwóch grup leczenia była podobna (Tabela 2). Wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Read more „Porównanie angioplastyki z terapią medyczną w leczeniu choroby naczyń wieńcowych o pojedynczych naczyniach czesc 4”

Nowe pomysły dotyczące struktury układu nerwowego u ludzi i kręgowców

To doskonałe tłumaczenie wspaniałej pracy Santiago Ramon y Cajal nie mogło zostać opublikowane w lepszym czasie. Sto lat temu Cajal przeprowadził rewolucję w badaniu układu nerwowego iw tej deklarowanej kongresowo dekadzie mózgu neuro-nauka pojawia się ponownie, by dokonać fundamentalnych przełomów w zrozumieniu funkcji mózgu. Dzisiejsze postępy technologiczne, takie jak reakcja łańcuchowa polimerazy i elektroda łatkowo-zaciskowa, stanowią wiodącą przewagę w badaniu kory mózgowej. Cajal nakreślił podstawową strukturę ośrodkowego układu nerwowego za pomocą metody barwienia srebrem, którą rozwinął jego naukowy rywal Cantillo Golgi. Dzięki tej technice położył fundament pod zrozumienie anatomicznych podstaw pamięci i inteligencji. Read more „Nowe pomysły dotyczące struktury układu nerwowego u ludzi i kręgowców”

Atlas kolorów mózgu i rdzenia kręgowego

Estetycznie jest to piękny, bogato ilustrowany atlas z około 750 zdjęciami, fotomikrografiami, rysunkami liniowymi i reprodukcjami obrazów. Prawie wszystkie ilustracje są kolorowe i są prawie bez wyjątku ostro skupione, z wyraźnymi wskazaniami ważnych obszarów. To wspaniała kolekcja ilustracji neuroanatomicznych. Atlas został zaprojektowany jako wstęp do neuroanatomii dla studentów medycyny, pielęgniarstwa i paramedycznych oraz jako źródło recenzji dla osób znających ten temat. W związku z tym książka jest całkowitym sukcesem. Read more „Atlas kolorów mózgu i rdzenia kręgowego”

Badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego

Drs. Ransohoff i Lang (wydanie z 4 lipca) doszli do wniosku, że badania przesiewowe osób bezobjawowych z powodu raka jelita grubego nie są uzasadnione, ponieważ nie wykazano zmniejszenia śmiertelności. Korzyści z badań przesiewowych w kierunku raka piersi wymagały kilku dziesięcioleci, aby stać się oczywistym. Obecnie chodzi o to, czy do czasu, gdy wyniki badań przesiewowych są dostępne, dowody pośrednie są wystarczająco silne, aby wesprzeć publiczną politykę badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.
Tabela 1. Read more „Badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego”

Przeładowanie żelazem w Afryce

Przeciążenie IRON przy braku hiperplastycznej niedokrwistości opornej na leczenie lub transfuzji krwi występuje w dwóch ważnych epidemiologicznie warunkach: dziedziczna hemochromatoza i przeładowanie żelazem afrykańskim w diecie.1 W dziedzicznej hemochromatozie wrodzony błąd metabolizmu prowadzi do wchłonięcia nadmiaru żelaza z diety z normalnym żelazem zawartość; odnotowano go głównie w białych populacjach.2 3 4 5 Gen dla tego stanu jest ściśle związany z locus HLA na chromosomie 6, ale jego dokładne miejsce i normalny produkt genu nie są znane.5 W afrykańskiej postaci żelaznego przeciążenia, Uważa się, że zwiększona absorpcja jest wynikiem czynnika środowiskowego – mianowicie zwiększonej ilości dostępnego biologicznie żelaza w diecie. Źródłem tego dietetycznego żelaza jest tradycyjne piwo fermentowane, które jest warzone w domu z lokalnych upraw w stalowych bębnach6. Wada genetyczna nie została zidentyfikowana. W niedawnym badaniu społeczności w Zimbabwe zaobserwowaliśmy serologiczne dowody na toksyczne żelazne przeciążenie jedynie u mniejszości pijących tradycyjne piwo.7 To odkrycie pozwoliło nam postawić hipotezę, że oprócz zwiększonej ilości żelaza w diecie, wrodzony błąd metabolizmu może również brać udział w nadmiernym wchłanianiu żelaza obserwowanym w nadmiarze żelaza w diecie afrykańskiej. Aby przetestować interakcje między genotypem a środowiskiem, przeprowadziliśmy badanie wybranych afrykańskich rodzin, ponieważ miały one członków z dowodami na przeciążenie żelazem. Read more „Przeładowanie żelazem w Afryce”