Rozpoznanie raka nosogardzieli przez DNA Amplifikacja tkanki uzyskanej przez aspirację drobnych igieł ad 5

U wielu pacjentów pierwszym objawem choroby są przerzuty szyjkowo-limfatyczne, często z mało jawnymi objawami choroby w miejscu pierwotnym.3 Decyzje terapeutyczne dotyczące pacjentów z pierwotnymi guzami w nieznanych miejscach są często oparte na marginalnych danych klinicznych i patologicznych, a zatem może spowodować terapię nieoptymalną.6, 21 Szukaliśmy alternatywnej strategii diagnostycznej opartej na aspiracji cienkoigłowej węzłów szyjnych, ponieważ płaskie pochodzenie tych guzów zazwyczaj nie jest łatwe do zidentyfikowania, a decyzje terapeutyczne opierają się głównie na badaniu histopatologicznym. diagnoza. Liczba pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w kierunku raka nosogardzieli jest niewielka, więc liczba próbek świeżej tkanki z przerzutów do szyi jest ograniczona. W związku z tym zbadaliśmy materiał archiwalny przechowywany w blokach parafinowych. W celu przybliżenia ilości tkanki oczekiwanej przy aspiracji cienkoigłowej, wyekstrahowaliśmy i zamplifikowano DNA z pojedynczej sekcji o grubości 3 .m. Wyniki tych badań – genomy EBV wykryto w przerzutowym raku nosowo-gardłowym, ale nie w przerzutach w szyi innych guzów głowy i szyi – są w pełni zgodne z naszymi odkryciami w świeżej tkance z przerzutów do szyi.
Wartość aspiracji cienkoigłowych do rozpoznania histopatologicznego jest dobrze ustalona. Jest praktyczny i szybki oraz ma minimalne skutki uboczne.14, 22 Zdolność do aspiracji cienkoigłowej w celu zapewnienia wystarczającej ilości materiału do amplifikacji DNA metodą PCR zwiększa jej przydatność. Z naszego doświadczenia wynika, że co najwyżej 10 procent aspiratów z węzłów chłonnych daje niewiele komórek lub nie ma ich wcale. Liczba ta jest niższa niż dla tkanki tarczycy i piersi, prawdopodobnie ze względu na wysoce komórkową zawartość tkanki węzłów chłonnych i rzadkie unaczynienie. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę zróżnicowane wydajności komórek, kluczowe było opracowanie wewnętrznej kontroli PCR, która wskazywałaby na obecność wystarczającego genomowego DNA w próbce. Po amplifikacji z daną sekwencją wirusa (ryc. 2) ten wewnętrzny standard kontroluje również integralność reakcji i takie zmienne, jak nierównomierna kontrola temperatury w blokach termocyklera.23
Stosowany przez nas system amplifikacji .-aktyny konsekwentnie wykrywa od 10 do 100 ludzkich komórek (dane niepokazane), a system amplifikacji EBNA wykrywa od do 10 komórek. Ponieważ każda komórka zakażona EBV może zawierać kilka kopii wirusa, wrażliwość obu systemów jest prawdopodobnie porównywalna. Nie napotkaliśmy próbek pozytywnych dla EBV, ale negatywnych dla .-aktyny.
Nasz wybór niezmiennej EBNA-1 i polimorficznych sekwencji EBNA-2 do amplifikacji był oparty na kluczowej części, którą te geny odgrywają w funkcji wirusa.15 EBNA-2 PCR wzmacnia tylko szczep A EBV.16 Intrygujące jest to, że wszystkie nowotwory z powodu raka nosogardzieli niosły ten szczep; trwają obecnie badania mające na celu ustalenie, czy obserwacja ta wynika z przypadku.
Aż 90 procent dorosłych nosi utajony EBV. Chociaż nosogardzieli sugerowano jako miejsce pierwotnego zakażenia, to tkanka krwiotwórcza w szpiku kostnym (być może linii komórek B) stanowi prawdopodobny wirusowy rezerwuar.24, 25 Chociaż limfocyty B wyrażają receptory EBV i są głównymi naturalnymi celami EBV , 15, 19, 26 nie znaleźliśmy wirusa w pozbawionych choroby próbkach szyjnego węzła chłonnego od 10 pacjentów z guzami głowy i szyi
[więcej w: centrum witek łomianki, sonomed grójec, jeanine ulotka ]