Brak wad wrodzonych u potomstwa kobiet leczonych daktynomycyną

W badaniu wad wrodzonych u potomstwa osób, które przeżyły raka w dzieciństwie i wieku dojrzewania, Green i in. (Wydanie z 18 lipca) odkryło wrodzoną wadę serca u 2 z 20 dzieci urodzonych przez osiem kobiet, które otrzymały daktynomycynę w ramach ich terapii przeciwnowotworowej.1 Aby sprawdzić, czy możemy powtórzyć to nieoczekiwane odkrycie, ustaliliśmy występowanie wad wrodzonych u potomstwa podobne osoby, które przeżyły badanie w pięciu ośrodkach przez National Cancer Institute.2, 3
Żadne z 52 potomstwa urodzonych przez 36 osób (11 mężczyzn i 25 kobiet) leczonych daktynomycyną nie miało poważnej wady wrodzonej, podczas gdy 74 z 2146 potomstwa nienaświetlonych miało poważne wady, w tym 17 dzieci z wrodzoną wadą serca.
Tak więc, chociaż w systemach eksperymentalnych daktynomycyna jest zarówno mutagenem 4, jak i teratogenem, 5 nasze dane nie wskazują na związek między ekspozycją na daktynomycynę a wrodzonymi wadami serca. Ponieważ nasza populacja badana była znacznie większa niż grupa badana przez Green i wsp., A liczba osób narażonych na 4-krotnie większą daktynomycynę, należy wziąć pod uwagę, że wyniki tych autorów wystąpiły przypadkowo. Daktynomycyna jest bardzo skutecznym środkiem chemoterapeutycznym przeciwko kilku nowotworom wieku dziecięcego; raport Green et al. nie powinno zniechęcać do jego używania.
Julianne Byrne, Ph.D.
National Cancer Institute, Bethesda, MD 20892
H. Stacy Nicholson, MD
Children s National Medical Center, Washington, DC 20009
John J. Mulvihill, MD
University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15261
5 Referencje1. Green DM, Zevon MA, Lowrie G, Seigelstein N, Hall B.. Wrodzone anomalie u dzieci pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię z powodu raka w dzieciństwie i wieku dojrzewania. N Engl J Med 1991; 325: 141-6.
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Byrne J, Mulvihill JJ, Myers MH, i in. . Wpływ leczenia na płodność u osób długotrwale przeżywających raka wieku dziecięcego lub młodzieńczego. N Engl J Med 1987; 317: 1315-21.
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Mulvihill JJ, Byrne J, Steinhorn SA, i in. . Choroba genetyczna u potomstwa osób, które przeżyły raka w młodym wieku. Am J Hum Genet 1986; 39: Suppl: A72.
Google Scholar
4. DeMarini DM, Brock KH, Doerr CL, Moore MM. . Mutagenność aktynomycyny D w komórkach ssaków ze względu na działanie klastogenne. Mutat Res 1987; 192: 151-5.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Van Maele-Fabry G, Picard JJ. . Ocena potencjału embriotoksycznego, często chemikaliów w całej hodowli zarodków myszy. Teratology 1987; 36: 95-106.
Crossref MedlineGoogle Scholar
Powołanie się na artykuł (1)
[podobne: bomar kielce, tertensif kombi, inerbiotyk c ]