Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym ad

izolaty aureus związane z tymi infekcjami. W związku z tym ustaliliśmy częstość występowania MRSA jako przyczyny infekcji skóry u dorosłych pacjentów zgłaszających się do oddziałów ratunkowych w kilku zróżnicowanych geograficznie obszarach metropolitalnych w Stanach Zjednoczonych. Określiliśmy również charakterystykę bakteriologiczną S. aureus wyizolowanego z infekcji skóry i tkanek miękkich oraz oceniliśmy czynniki potencjalnie związane z infekcjami MRSA skóry i tkanki miękkiej. Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne badanie z udziałem dorosłych pacjentów z infekcjami skóry i tkanek miękkich, którzy przedstawili się szpitalom w sieci EMERGEncy ID Net, sieci powiązanych z uniwersytetem oddziałów ratunkowych w 11 miastach USA: Albuquerque; Atlanta; Charlotte, NC; Kansas City, Mo .; Los Angeles; Minneapolis; Nowy Orlean; Nowy Jork; Filadelfia; Phoenix, Ariz .; i Portland, Oreg. Read more „Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym ad”

Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym

Staphylococcus aureus oporny na metycylinę (MRSA) jest coraz częściej rozpoznawany w zakażeniach wśród osób w społeczności bez ustalonych czynników ryzyka dla MRSA. Metody
W sierpniu 2004 roku zarejestrowaliśmy dorosłych pacjentów z ostrymi, ropnymi infekcjami skóry i tkanek miękkich, prezentującymi 11 oddziałów ratunkowych stowarzyszonych z uniwersytetami. Uzyskano kultury i zebrano informacje kliniczne. Dostępne izolaty S. aureus charakteryzowały się badaniem wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe, elektroforezą w żelu pulsacyjnym oraz wykrywaniem genów toksyny. Read more „Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym”

Alendronian lub alfakalcydol w osteoporozie wywołanej przez glukokortykoidy ad 7

Podobne wyniki zaobserwowano dla gęstości mineralnej kości szyjki kości udowej i całego stawu biodrowego. Różnice te wynikają ze wzrostu gęstości mineralnej kości u pacjentów otrzymujących alendronian i ze zmniejszenia liczby otrzymujących alfakalcydol. Jedna trzecia pacjentów w naszym badaniu miała reumatoidalne zapalenie stawów, jedna trzecia miała polimialgię reumatyczną, a jedna trzecia miała inną chorobę reumatyczną. Poprzednie badanie wykazało, że pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy otrzymywali glukokortykoidy, mieli dwukrotnie większą liczbę deformacji kręgosłupa, niż ci pacjenci, którzy nie otrzymywali glukokortykoidów.1 U pacjentów z polimialgią reumatyczną otrzymującą glukokortykoidy o niskiej dawce wykazano przyspieszoną utratę kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. 28
Alfacalcidol ma podwójny wpływ na kości. Read more „Alendronian lub alfakalcydol w osteoporozie wywołanej przez glukokortykoidy ad 7”

Alendronian lub alfakalcydol w osteoporozie wywołanej przez glukokortykoidy ad 6

W grupie alfakalcidolu u trzech pacjentów wystąpiły złamania: jedna z szyjki kości udowej, jedna z kości łonowej i jedna z żeber; współczynnik ryzyka złamania bezkręgowego w grupie alendronianowej w porównaniu z grupą alfacalcidol wynosił 0,7 (przedział ufności 95%, 0,1 do 4,0). Pomiary laboratoryjne
Ryc. 3. Ryc. 3. Read more „Alendronian lub alfakalcydol w osteoporozie wywołanej przez glukokortykoidy ad 6”

Daptomycyna kontra standardowa terapia bakteriemii i zapalenia wsierdzia powodowanego przez Staphylococcus aureus

Konieczne są alternatywne metody leczenia bakteriemii Staphylococcus aureus i zapalenia wsierdzia. Metody
Losowo przydzielono 124 pacjentów z bakteriemią S. aureus z zapaleniem wsierdzia lub bez bez przyjmowania dożylnie daptomycyny w dawce 6 mg na kilogram masy ciała na dobę i 122 w celu otrzymania początkowej gentamycyny z niską dawką plus penicylina antyhistafilowa lub wankomycyna. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności był sukces leczenia 42 dni po zakończeniu terapii.
Wyniki
Czterdzieści dwa dni po zakończeniu terapii w zmodyfikowanej analizie zamiaru leczenia, udokumentowano pomyślny wynik dla 53 z 120 pacjentów, którzy otrzymali daptomycynę w porównaniu z 48 z 115 pacjentów, którzy otrzymali standardową terapię (44,2 procent vs. Read more „Daptomycyna kontra standardowa terapia bakteriemii i zapalenia wsierdzia powodowanego przez Staphylococcus aureus”

Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym ad 7

Podobnie, 100 procent izolatów MRSA było podatnych na ryfampinę. Chociaż oporność na monoterapię ryfampiną wystąpiła szybko, wykazano, że połączenie ryfampicyny i trimetoprim-sulfametoksazolu eliminuje kolonizację MRSA i zostało zasugerowane w leczeniu zakażenia MRSA we wspólnocie.31 Oporność na makrolidy i fluorochinolony była powszechna wśród izolatów MRSA to i inne badania .3,12,13 Chociaż rozpowszechnienie oporności na klindamycynę, w tym indukowalną oporność, było ogólne, zróżnicowanie geograficzne. Klindamycynę stosowano z powodzeniem w leczeniu zakażeń izolatami MRSA o indukowalnej oporności.29,32 Zgłaszano również przypadki niepowodzeń leczenia klinicznego.33 Dlatego, jeśli rozważane jest leczenie klindamycyną, S. aureus izoluje się z możliwością indukcji klindamycyny. oporność (tj. Read more „Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym ad 7”

Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym ad 6

Typ pojedynczego pulsacyjnego pola (USA300) stanowił 97 procent izolatów MRSA i 31 procent izolatów MSSA. Pojedynczy szczep (USA300-0114) związany z poprzednio zgłoszonymi ogniskami społecznymi5 stanowił 72 procent izolatów MRSA, a blisko spokrewniony szczep był pojedynczym najczęstszym szczepem MSSA zidentyfikowanym. Pulsacyjne pole typu USA300 zostało powiązane z epidemiami MRSA związanymi ze społecznością w całym kraju5,11 i stanowi główną przyczynę MRSA związanej z lokalną społecznością w jednoośrodkowych badaniach chorobowości.12,21 USA300 szybko zastąpiło inne typy pól pulsowych, aby stać się przeważają wśród ośrodków, które przeprowadziły badania podłużne.22 Nasze odkrycie podobieństwa genetycznego izolatów MRSA i MSSA z infekcji związanych ze społecznością jest zgodne z wcześniejszymi doniesieniami. 7, 81,23 To podobieństwo sugeruje nabycie SCCmec przez S. aureus szczepy utworzone w społeczności lub utrata SCCmec przez szczepy MRSA związane ze społecznością. Read more „Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym ad 6”

Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym ad 5

Spośród nich 79 (19%) było leczonych za pomocą samego nacięcia i drenażu, 39 (10%) otrzymywało same antybiotyki, 267 (66%) leczono zarówno nacięciem i drenażem, jak i antybiotykami, a 21 (5%) nie przeszło nacięcia i drenaż ani otrzymane antybiotyki. Z 400 pacjentów, dla których informacja o wyniku była dostępna, 59 (15 procent) przyjęto do szpitala. Penicylinę lub cefalosporynę antyhistafiloksu podano 198 z 311 pacjentów, którzy otrzymali antybiotyk (64%). W 100 z 175 zakażeń MRSA, którym podano antybiotykoterapię (57 procent), terapia antybiotykowa nie była zgodna z wynikami testów wrażliwości. Spośród 422 pacjentów skontaktowano się z 248 (59 procent) w celu wykonania obserwacji od 15 do 21 dni (mediana, 17) po wizycie w oddziale ratunkowym, a 238 (96 procent) pacjentów, z którymi kontaktowano się w celu zgłaszania dalszych działań że ich infekcja została rozwiązana lub poprawiona. Read more „Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym ad 5”

Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym czesc 4

Wśród tego typu izolatów USA300, 8 (47 procent) miało wzorzec pulsacyjny blisko spokrewniony z szczepem MRSA USA300-0114. Ponadto, geny pvl wykryto w 23 izolatach MSSA (42 procent), w tym 17 (100 procent) izolatów scharakteryzowanych jako USA300. Podatność na MRSA była następująca: 100% było wrażliwych na trimetoprim-sulfametoksazol (217 z 217) i na rifampinę (186 z 186); 95 procent było wrażliwych na klindamycynę (215 z 226), 92 procent na tetracyklinę (207 z 226), 60 procent na fluorochinolony (106 z 176) i 6 procent na erytromycynę (13 z 226). Chociaż odsetek wszystkich izolatów S. aureus (MRSA i MSSA), które były oporne na klindamycynę, był mniejszy niż 15 procent w 10 miejscach badania, 6 z 10 izolatów S. Read more „Metycylinooporne zakażenia S. aureus wśród pacjentów w oddziale ratunkowym czesc 4”

Daptomycyna kontra standardowa terapia bakteriemii i zapalenia wsierdzia powodowanego przez Staphylococcus aureus ad 6

8 pacjentów [6,7 procent] w grupie daptomycyny, p = 0,06). Dziewiętnastu pacjentów, którym podano daptomycynę, a 11 pacjentów otrzymujących standardową terapię (9 otrzymało wankomycynę, a 2 otrzymywało penicylinę antyhistafilokową) miało uporczywe lub nawracające zakażenie (P = 0,17). Niepowodzenie mikrobiologiczne wystąpiło po średnio 12 do 13 dniach terapii w obu grupach. Wśród pacjentów z niewydolnością mikrobiologiczną więcej pacjentów leczonych daptomycyną (63,2%) niż leczonych standardową terapią (45,5%) miało rozpoznanie skomplikowanej bakteriemii. MIC daptomycyny z izolatów S. Read more „Daptomycyna kontra standardowa terapia bakteriemii i zapalenia wsierdzia powodowanego przez Staphylococcus aureus ad 6”